80s toys - Atari. I still have

Đầu tiên bạn cần phải hack phone !
Hướng dẫn việt hóa cơ bản. P1
Hướng dẫn việt hóa 2
Lỗi gặp khi việt hóa. K nhìn thấp files jar dau
Và tiếp theo là toàn bộ công cụ vh
Thay đổi size game
Trung tâm nhắn tin
K mất tiền ,k nhận được +84920210021 883game sherlock 3D NEW
Siêu game cờ vây