Gửi tin nhắn SMS miễn phí Trực tuyến_ wall
function checkLength(){ var str=document.getElementById("txtBody").value; var len=str.length; if(len>160){ alert("Vuợt quá số ký tự cho phép !"); document.getElementById("txtBody").value=str.substr(0,160); len=160; } document.getElementById("txtMaxLength").value=160-len; }Dịch vụ:ViettelDailyInfoMobiFoneVinaPhoneLoveForHTAloFunSMS.VN
Tài khoản:Thêm tài khoảnwall

Mật khẩu:

Gửi tới:Danh bạ:01674183276

Nội dung:


Số ký tự còn lại:
Miễn phí
Trả tiền("

"("

"); document.write("

");Hot For A Local Date? Zip Code Only


XtGem Forum catalog