Old school Easter eggs.

Chung ta cung chia se nhung cuon truyen hap dan ve hlomes nhe ! WALL ( ._.)
Ta đi luôn đổi tên, chết luôn đổi họ. Tên ta là: WALL.

thế nào đố xem câu trên sai ở đâu.

N hiep uoc o raigate
Ke di dang
Vu an o abbey grange
Thung lung khung khiep
Ban hiep uoc hai quan
Benh nhan thuong tru
Pho hac am
Mat cua muop dang
Vu tai tieng xu bohemia
Con cho dong ho basker ville
Nha quy toc doc than
Sherlock hap hoi
Ngoi nha bo trong
Tau gloria
Nguoi thong ngon hi lap
Thien than va ac quy 2
Thien than va ac quy 1
400 tu cau can biet ve TOFL
Y nghia cuoc song
Mat ma davinci (1)
Mat ma davinci (3)
Mat ma davinci (2)
Tổng
285