XtGem Forum catalog
http://momoru.xtgem.com1 Mobile Game from Gameloft for FREE! Click here!
www.momo4.xtgem.com
#xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; } Art Of War 2: Online & Version: & & ~ Games Gear, 2010 &&?&& Dich: WALL | Bad ket noi may chu, co the pha vo. Cho | GIAI DOAN QUN LY. Cung cap cho moi nhom. '0 '- De ket thuc | GIAI DOAN THUC HIEN. Cac lenh thuc thi. "0" - Tang toc | Sau khi giai doan kiem soat den may chu | Timer o phia tren cua man hinh cho thay thoi gian cho den khi ket thuc giai doan hien nay | Trong khi lai xe tat ca cac diem dung... Trong qua trinh thuc hien - de cuoc song | Ca hai cau thu thuan tay ra hieu suat nhom va tim kiem cung mot luc | Sau khi hoan tat tam ung, ban se phai cho doi cho ke thu | Bao chi '*' de gui tin nhan den... doi thu | Bao chi '#' de su dung tien thuong. Bonus loi the cung cap | Duoc su dung tien thuong, va trong khi hanh dong cua minh duoc hien thi duoi radar | Ban chi co the su dung mot tien thuong cung mot luc... Mot so don vi minh vao che do bao vay khi nhin thay cua doi phuong |. Ban cung co the dich thanh mot che do bao vay thu | Co hai loai cac nhom don vi:.... don gian va cuong che (xem tro giup) | Mot nhap chuot don gian trong cac diem den thong thuong | doii quan duoc phan cong thong qua menu ngu canh | De xem menu ngu canh, giu ngon lua trong bat ky diem nao tren ban do | Nhap quoc gia ma ban dang, va, neu can thiet, nha dieu hanh. Neu ban mot cach chinh xac dinh cu the ve dat nuoc, tro choi se khong lam viec dung cach, ban khong the tham gia trong cuoc chien dau va tham gia thi toc | Chon cac quoc gia nay & Trong dat nuoc nay, chi co cac nha khai thac sau day. Mua danh hieu va hoan thanh tai khoan cua ban voi nha dieu hanh khac khong se vuot qua & & Kich hoat tinh nang am thanh | Tên phai duoc it nhat 6 ky tu |. Mat khau phai duoc it nhat 6 ky tu |. E-mail la khong nhap |.? Exit game | Go du lieu chuyen giao, cho doi wall ... | Xoa mo chien dau | Gui tin nhan SMS?. Chi phi? Thue GTGT. Goi | SMS da duoc gui thanh cong. Trong vong vai phut mua hang cua ban se duoc kich hoat tren may chu | Loi so. Gui tin nhan SMS tu cac tro choi. Gui tin nhan SMS voi ma? ve so luong? bang tay. Chi phi? Thue GTGT | Hurray. Ban gianh | Xin loi, ban bi mat ... | :&?&&&& tieu de cua ban Muon de tang cap bac de dat duoc mot loi the canh tranh | :&?&&&& tieu de cua ban Muon de tang xep hang cua 600 <va dat duoc mot loi the canh tranh? | xep hang:? & | can phai phan phoi tat ca cac diem | Tao clan | Mua hang tien thuong nay | Ban tien thuong nay khong the ket noi den may chu. Loi so | Loi so? Gui tin nhan SMS tu cac tro choi. Gui tin nhan SMS voi ma? ? khong co khong gian va pha vo duong day trong phong? bang tay. Chi phi | Su dung tien thuong nay khong co mot tien thuong duy nhat | | Ban chay ra khoi nhung tien thuong | Su dung tien thuong chi co the trong khoang thoi gian dieu khien | truc xuat may nghe nhac nay tu gia toc cua ban? Ban co thuc su muon giai tan mot gia toc | Gui yeu cau tham gia voi dong ho nay? De gia toc | de nghi rut ra doi thu | Ban co thuc su muon dau hang | Het thoi gian. Ban da gianh duoc diem | het thoi gian . Diem, không may,co gang lan sau ... | Ban dang tham gia vao tran chien, vi vay phan nay khong con nua | Neu tam dung keo dai hon hai phut, ket noi may chu bi mat. Cuoc chien se bi mat | Huy bo xac lenh cam tren server | Chu y! Can chon quoc gia | Ban co the phan phoi diem kinh nghiem nhan duoc giua cac ky nang. Cac chi phi tai phan phoi 300 <|. Truy cap ung dung Internet bi cam. Cau hinh quyen truy cap cho ung dung | Phan nay khong co | Gui mot tin nhan SMS se duoc thong qua. Xin vui long cho | ap dung cho tran dau tiep theo o giai dau | Tham gia trong giai dau hien tai? Tai khoan cua ban se dc ghi khoan phi | Tham gia giai dau hien tai mot lan nua. Tai khoan cua ban se lai dc viet tat phi | Rut ung dung cho cuoc chien tiep theo trong cac giai dau | Trong giai dau nay su dung tien thuong la bi cam. Ban da su dung so luong toi da cua cac diem trong tran chien nay | Vi vay, than tien thuong. deu bi cam trong giai dau nay. Tien thuong chieu dai do deu bi cam trong giai au nay | Kiem tra chien dau voi doi thu ao cho phep ban de tim hieu va hieu cac tro choi. Trong tran chien doc chu giai cong cu. Thoi gian cua cuoc chien - 20 phut. Tao map | Nop don khieu nai sai, ban co the bi cam. Khieu nai | pha huy toa nha nay?? Nhap ten nguoi dung cua ban it nhat 6 ky tu | Nhap mat khau cua ban it nhat 6 ky tu | Nhap khoi phuc mat khau e-mail | Ten Clan | Clan Tom tat | Nhap ten cua nguoi choi it nhat 4 ky tu | Nhap it nhat la 4 ky tu ten cua gia toc | Nhap so dthoai cua ban trong cac dinh dang 7210119 | dien Suit | Bio-Suit | cao. ty le | dan Piercing | amp. ten lua nho | soi | nhien lieu hon hop 'Love'. flamethrower "Vulcan" | vo nang | cot dong co | dien Armor | Diagnostics thiet hai | nhanh lai | Mash. Ten lua Launcher | Grad MLRS-5 | Grad MLRS-10 | cot thep May phat dien | ma Titanium | tuong Armor Ä‘ang nhap | He thong canh bao | Express School cua Bo Binh | Nang cap bang tai | Tai chinh | dong co He thong | Truyen thong he thong | titan co the ao giap | ca nhan dau tien vien tro kit | appreciat. ty le | Doping | ten lua tam dai | linh ban tia | sung truong 'Hornet-10' | nang mash. Gun | cot thep cong cu | Armor Titanium | Sua chua Kit | nap tien nhanh | Siege Mode | PRK "nhim" | Nang cap 'nhím' | cot thep May phat dien | thiet giap Cabin | Mina 'Frog' | Mina 'Varan' | Accel. Cac khoa hoc Quan Doan | Nang cap bang tai | Tuyen truyen Cuc | dong co He thong | He thong thong tin | Lenh nay cam kiem soat quan doi va xay dung cua cuc co so. Tat ca cac toa nha phai duoc dat trong mot ban kinh nhat dinh tu cac trung tam chi huy. Cac trung tam chi huy cung la mot nguon kinh phi. Moi trung tam chi huy bo sung mang lai tien it hon 30% so voi truoc do | Moi may phat dien san xuat mot so luong nhat dinh nang luong va cung cap cho no voi mot vai toa nha. Neu viec xay dung khong co du nluong, no khong con chuc nang | Chuan bi bo binh. Co the duoc dat cho viec chuan bi mot so loai bo binh cung mot luc. Thu tu se dc thuc hien tuan tu | San xuat ky thuat. Co the duoc dat hang de sxuat mot so loai thiet bi dong thoi. Thu tu se duoc thuc hien tuan tu | duoc thiet ke de nghien cuu cong nghe moi. Co the chay chi co mot nghien cuu tai cung mot thoi gian | Fortress voi ao giap nang. Vu trang voi sung toc do may hang nang cao. Co ban kinh trung binh cua thi giac va pham vi tan cong | Designed for open territory. There is a very large radius of visibility of missiles armed with heavy long-distance missile action. Large radius of the review, but less than the long-range missile | This command has control of the military and construction of facilities. All buildings must be located within a certain radius from the headquarters. Headquarters of the Group is also a source of funding. Each command center brings additional money is less than 30% compared to previous | Each plant produces a certain amount of energy and provide it with a few buildings. If the building does not have enough energy, it no longer functions | Prepare the troops. Can be set for the preparation of a number of infantry at once. The order will be executed sequentially | Production engineering. Can be ordered to produce certain types of devices simultaneously. The order will be executed sequentially | Designed to research new technologies. Can run only one study at the same time | Fortress with heavy armor. Equipped with heavy machine guns. The average radius of sight and range attack | It has a large radius of the review. Tasks sniper tower | Barrier, designed to prevent enemy troops | Barrier, designed to prevent enemy troops | general anti-
my staff. Causing slight damage to the device | Staff have large radius of destruction. Before the explosion of bounces on the height of human development. With the explosion scattered debris and the major additional costs exploded a few meters from the epicenter | Anti-tank mines. The response to the opponent's equipment | armed with automatic rifles. Easy device makes it very quick to move. Effective against infantry | armed rocket arm. Technology effective against mild to moderate | flamethrower armed hand. Very effective against infantry. Heavy equipment to reduce the rate of movement | Heavy Assault Machine has a powerful armor and armed with heavy machine guns. There is a low rate. The radius range considered and offensive - avg. Modernization allows you to put a heavy flamer, which makes it a dangerous enemy infantry | tank turret rotation is light speed. Quay tower can take to move in any direction. The radius of the scope of assessment and attack - avg | weighing Tank. Due to heavy armor has low speed. There is a possibility that features a larger radius of the attack. Modernization can be installed on the tank rocket motor launch | Multiple rocket launchers armed with heavy missiles very high range. A salvo includes a large area, but requires a long time to recharge. To begin firing volleys of the system must be translated into siege mode | armed with automatic rifles. Easy device makes it very quick to move. Effective against infantry | armed rocket arm. Technology effective against mild to moderate | armed with a sniper rifle scope. The transition radius surround mode to increase the visibility and failure | Easy attack machine. It has light armor and equipped with a medium machine gun. There are high speed, so is suitable for quick attacks and espionage. The radius of the scope of assessment and attack - below average | Heavy Assault Machine has a powerful armor and armed with heavy machine guns. There is a low rate. The radius range considered and attacks - medium tank avg. There is a high speed. Killability traveling at High. Modernization allows you to translate a tank in siege mode, which is increasing and the rate of damage more | travel system anti-aircraft missiles. Equipped with heavy machine guns and rocket an office fast launch systems, allows us to produce rockets in either direction without turning. ... Immet strong armor and high-speed | Increase armor infantry all in 2 | For all normal reproduction rate is increased three times health & & needs. & Electric match | Stormers growth rate 50% | Killability ground attack increase 40% | Power vandalism increased heavy ground attack by 40% | Allows you to create a flame thrower. .. The flamethrower is not no harm to the infantry and the technology of the Union, through the refractory armor | Heavy flamethrower mounted on the TM-40 'fortress' & & needs. & Fuel mixture of 'love' | increases damage tanks' Zeus' and 'Hammer 25% | increases the speed of the whole technology of 1. Allows you to build a tank "Zeus". | Increases the armor of all equipment in 2 & demand: & reinforcement tool | Speed of repair techniques in 3 times demand: reinforced engine | Reduced cooldown tanks Zeus "and" Hammer " . & demand and reinforced engine | turn missile heavy missile. Mounted on a tank "Zeus" & Demand: reinforced engine | Allows you to build multiple launch rocket system Grad -5 '. & demand and reinforced engine | MLRS Upgrade graduate-5'. Increased range missiles and damaging 15% - 30% & & needs. & MLRS "Grad-5 '| Increase amount of energy output 30% | Increase armor of all buildings 50% | Increase the strength of the wall 2 times Allows you to build the radar system trained infantry Discount 30% | Discount appliances production at 30% |. Increased funding by 20%. The reward for each unit increase of the enemy destroyed 50% | increase the radius of the construction of a 25% | Increase armor infantry 1. For normal reproduction rate of the entire health care by 3 times | Infantry growth rate 50% |. Speed infantry all 1 - | Increase visibility and Grenadiers firing range at 1 | Allows you to create the snipers | To view the range of fire of the snipers on 2 as well as 20% damage & needs ... & Snipers | Increases the outstanding ability of coyotes and armadillos to 15% | Increase the speed of the whole technology of 1. Allows you to build a tank | Increases the armor of all devices on a & demand: - reinforced motor | Speed up repair techniques in 3 times & needs :.... Engine & reinforced | Reduce "Rhino" cooldown tanks' rhino. & & Demand: .. reinforcement tools | Allow "Rhino" moving tanks in siege mode & & demand: .. Motor & reinforced | Allows you to perform "urchin" PRK & & needs: reinforcing steel & tool | Upgrade PPH "urchin". Increase in level 2 missiles and damage - 15% & & needs. & PRK "urchin" | Increase energy output 30% | Increase armor of all buildings 50% | Jumping up and explode in the air, hit the infantry and equipment within the cell | Now I caused only in the technical running | Discount trained infantry 30% |. Reduced production equipment at 30% | Increase funding 20% |. The reward for each unit increase of the enemy destroyed 50% | Increase the radius of the construction of 25% | tmaximum Construction of buildings.